Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden.

Daarin is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn. En per 1 januari 2017 verplicht.
In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorg aanbieder het beste werkt.
Ik probeer een klacht altijd eerst zelf met de cliënt op te lossen.

Als we er ooit samen niet uitkomen en we kunnen niet tot een oplossing komen, dan kun je via de wet Wkkgz, een onpartijdige en deskundige geschillen commissie, in mijn geval via verzekeringsmaatschappij Balens, via een klachtenfunctionaris een oplossing krijgen.

Door deze nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten nu mogelijk.