Wat zijn Familieopstellingen?

In de eerste plaats zijn familieopstellingen of systeem opstellingen ongrijpbaar. En blijken ze bijzonder effectief te zijn en werken jaren door.
“Als ik dit eerder had geweten, dan had me dat vele uren therapie gescheeld”.

Hoe werkt een Familieopstelling of systeem opstelling? 

De opgestelde personen of persoon geeft het beeld weer over de ingebrachte vraag of over het ingebrachte thema dat opgeslagen is in het onderbewustzijn, oftewel in de ziel, van de cliënt.
Vervolgens speelt zich een soort van film af, begeleid door de begeleider, die de cliënt herkent als zeer treffend.
Het lijkt erop, dat de ziel een eigen authenticiteits-radar heeft die in staat is om exact aan te voelen of de opstelling wel of niet klopt. En wat er gezegd mag worden.

Wat gebeurt er bij Familieopstelling of systeem opstellingen?

De begeleider begeleidt de opstelling, in dit geval 1 op 1, op een dusdanige manier, dat de cliënt een diepgaand inzicht verschaft wordt over het thema en werkt toe naar een oplossing of hernieuwde inzichten. De cliënt ervaart dit vaak als een bijzondere ervaring. Je weet hierdoor ook niet hoelang een opstelling zal  duren. Dat is geheel afhankelijk van wat er zich aandient.
In feite verschaft een opstelling ons via de ziel van de cliënt de aanwezige informatie over de achterliggende factoren en oorzaken van een thema. Deze extra informatie is opgeslagen in het Veld.

Met een opstelling kunnen we toegang krijgen tot al wat het Veld weet en bijdraagt aan de oplossing. Niet wetende hoe dit proces gaat verlopen. Je gaat als begeleider mee op de beweging en input van de cliënt.

De Ziel en het Veld

Alles is energie. Ook jouw ziel en jouw bewustzijn. In je ziel ben je verbonden met je familieleden, met je vrienden en met je werk. Met alles en met iedereen. Ook met het Quantum Veld.
Het Veld bestaat net als jij uit bewustzijn, energie en verbondenheid, alleen op een veel diepere en grotere laag: daar waar alles is.

Het Veld biedt je alles aan, zoals een gesprek met je overleden dierbare, of een leidinggevende die jou niet begrijpt. Of je zus of broer die je al lang niet meer gesproken hebt.  Of een gesprek met je verlangen, je organen, je nieuwe baan, je trauma, je verdriet…… Je kunt met alles en iedereen in gesprek tijdens een opstelling. De energie vind zijn weg en weet wat nodig is.
Een opstelling ervaar ik nog steeds als heel bijzonder. Ik blijf me verwonderen hoe het zich vaak ontvouwd. Het is vaak verbluffend hoe in één sessie iets opgelost kan worden waar de cliënt al jaren mee loopt te worstelen. Of dat er heldere inzichten zijn en de puzzelstukjes in elkaar vallen. Soms zijn er meerdere sessies nodig.

We weten dat het werkt, zoals het werkt en dat het een waardevolle techniek is. Het is net als met de liefde, deze bestaat maar is niet rationeel te zien of te verklaren, maar je kunt het wel voelen.

Wil je graag een afspraak maken voor een familie opstelling 1 op 1?

Mail me dan via het contact formulier. Of via annylunshof.anora@gmailcom