Self Created Health is een prettige en krachtige methode, ontwikkeld door Richard Gordon. Het is een manier om te bepalen wat de emotionele oorzaken zijn van pijn klachten, de verwerking van deze oorzaken en het vrijmaken van deze oorzaken, op een milde en respectvolle wijze.

Bij veel fysieke en emotionele symptomen kun je het zelfgenezend vermogen succesvol stimuleren met Quantum-Touch, Quantum-Allergy, Quantum-Share en andere effectieve methodes, maar zo’n 10% van de symptomen keert steeds terug of verdwijnt niet (helemaal).

Self Created Health is een manier om te onderzoeken wat de emotionele oorzaken achter of onder je klachten zijn, om je te leren jezelf hiervan te bevrijden en om een flinke stap in je eigen persoonlijke ontwikkeling te maken.

Het “weten”van de oorzaak van je klachten leidt er lang niet altijd toe dat de klachten daadwerkelijk verdwijnen.

Door middel van eenvoudige Self Created Health protocol kun j een complete “bevrijding”en “loslaten”van al je klachten realiseren, met als resultaat: je pijn verdwijnt, je emoties komen tot rust.