Klachten en geschillen

Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden.

Daarin is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.